tel: (77) 415 22 32
email: notariusz@brzegnotariusz.pl

Kancelaria notarialna
 Ewa Rudnicka

Brzeg Notariusz
uL. Trzech Kotwic 3A/2/1
49-300 Brzeg

Kancelaria Notarialna Ewa Rudnicka, znajdująca się w Brzegu przy ul. Trzech Kotwic 3A/2/1, gwarantuje wszystkim Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, które należą do zakresu kompetencji notariuszy, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

Kancelaria zapewnia fachowość, rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem, a także zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

NOTARIUSZ
Ewa Rudnicka
uL. Trzech Kotwic 3A/2/1
49-300 Brzeg

GODZINY PRACY:
• Poniedziałek - Czwartek: 8.30 - 16.30
• Piątek: 8.30 - 14.00
• inne terminy i godziny możliwe po   wcześniejszym uzgodnieniu

NUMER KONTA
16 1940 1076 3129 5219 0000 0000

NIP  747-102-63-33