tel: (77) 415 22 32
email: notariusz@brzegnotariusz.pl

Kancelaria notarialna
 Ewa Rudnicka

Brzeg Notariusz
uL. Trzech Kotwic 3A/2/1
49-300 Brzeg

OPŁATY NOTARIALNE

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.
Są to przede wszystkim:
     opłata sądowa,
     podatek od czynności cywilnoprawnych,
     podatek od spadków i darowizn.
Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje i wyjaśnienia w sprawie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.